Ordinace uzavřena ve dnech:

07.03.2023

od 13.3. - 17.3. Dovolená. Akutní případy ošetří Dr. Ziková v pondělí-středa, Dr.Šubrt - čtvrtek, pátek.